СОЛАР АГРО

Производство

Солар Агро е първият в България производител на иновативни продукти на основата на електроактивирана вода. Това са широка гама продукти в помощ на растениевъдството, животновъдството, както и при отглеждането на пчели. Продуктите на Солар Агро успешно се борят с патогените и позволяват увеличаване на добивите по един естествен, природосъобразен метод. Препаратите имат способността да убиват всички вредни микроорганизми, като бактерии, гъбички и вируси. Те са напълно безопасни за хората и околната среда, спестяват ви пари и ви позволяват да увеличите печалбата. За разлика от широко разпространените и опасни химични вещества, при продуктите на Солар Агро няма специални изисквания за съхранение и транспоритране.

Продуктите при растениевъдството са: Desanol 741, Desanol 742, Desanol 746, Desanol 747, Desanol 748, Desanol 750 и Ceedanol.

Продуктите за животновъдство са: Basoquell 802, Basoquell 803, Basoquell 804, Basoquell 811 и Bienentau.

Продуктите за хигиена са: Basowell 700, Basowell 710, Basoquell 805 и Basoquell 840.

Други продукти: Culexanol.

 

Оранжерии

Първата оранжерия е построена през 1998г. до Пловдив. След това в райони като Бургас, Първомай, Пазарджик. Така Солар Агро натрупа опит в проектиране и изграждане на повече от 200 дка оранжерии. Основната цел е постигането на висока енергийна ефективност при производството, внедряване на последните новости в областта на напояването, отоплението, автоматизацията. Солар Агро е една от първите фирми, която използва поликарбонат при строителството на оранжерии в България и реализира изцяло автоматизирани обекти. Работим успешно по изпълнението на проекти по ПРСР.

SolarAgro

ВИДЕО ПРЕДСТАВЯНЕ