»новативни продукти за животновъдството

»новативни продукти за постигане на гол€мо тегло и малка смъртност с по-малко антибиотици за пилета, свине, говеда и риби.†