СОЛАР АГРО

Изграждане и поддръжка на оранжерии и иновативни продукти за земеделието и животновъдството. 

Производство

Солар Агро осигурява иновативни продукти за земеделието на основата на електроактивирана вода. Това са широка гама продукти в помощ на растениевъдството, животновъдството, както и при отглеждането на пчели.

Продуктите на Солар Агро успешно се борят с патогените и позволяват увеличаване на добивите по един естествен, природосъобразен метод. 

Препаратите имат способността да убиват вредни микроорганизми, като бактерии, гъбички и вируси. Те са напълно безопасни за хората и околната среда, спестяват ви пари и ви позволяват да увеличите печалбата. За разлика от широко разпространените и опасни химични вещества, при продуктите на Солар Агро няма специални изисквания за съхранение и транспоритране.

Оранжерии

Първата оранжерия е построена през 1998г. до Пловдив. След това в райони като Бургас, Първомай, Пазарджик. Така Солар Агро натрупа опит в проектиране и изграждане на повече от 200 дка оранжерии. Основната цел е постигането на висока енергийна ефективност при производството, внедряване на последните новости в областта на напояването, отоплението, автоматизацията. Солар Агро е една от първите фирми, която използва поликарбонат при строителството на оранжерии в България и реализира изцяло автоматизирани обекти. Работим успешно по изпълнението на проекти по ПРСР.

SolarAgro