Автоматизация

Автоматизация

Ако преди време автоматизацията беше на последно място по значение при изработване на заданието и проекта на една оранжерия, днес това е водеща част с цел постигане на най-добра конкурентноспособност. Тя е важна за достигане на енергийна ефективност при най-добри условия за развитието на растенията, постигане на максимални добиви с екстра качество. Солар Агро разчита на системите за управление на оранжерии на немската фирма RAM. Най- новата генерация на Компютъра за климат CC 660 и процесорната карта с интегриран уебсъвър.