Отопление

Отопление

Солар Агро монтира всички традиционните методи за отопление – на твърдо гориво, на газ, на термопомпи. Има разработена собствена технология за отопление с минерална вода.