Напояване

Напояване

Според спецификата и изискванията на отглежаните култури проектираме и монтираме системи за капково напояване и торене, микродъждуване и мъглуване, хидропонни системи.