Проветряване

Проветряване

Солар Агро произвежда и монтира системи за проветряване, които могат да бъдат управлявани ръчно и автоматично.
Автоматизираното проветряване позволява отлично регулиране на температурата и влажността в оранжериите и по този начин се поддържа оптимален микроклимат.