DESANOL® 748 - За открити площи

DESANOL® 748 -  ЗА ВЪНШНО ПРИЛОЖЕНИЕ

За приложение в земеделието:

  • картофи
  • цвекло
  • житни / жито, овес, ръж, ечемик, лимец, царевица на зърна /

Картофа е важна култура, но за съжаление често бива нападан от болести и вредеители, като: колорадски бръмбар, гъбични заболявания, мана, алтернария, нематоди, листни въшки, червеи и др. Чрез хигиенизиране с Desanol 748 предотвратявате бързото развитие на причинителите на вреди и затруднявате образуването на спори и гъбички.

Глобализацията и установяването на световни търговски отношения многократно допринесе за обмяната на болести и в резултат на това и до лоша реколта. Царевицата е гигантът сред зърнените култури и принадлежи към растенията с висока производителност. Desanol 748 може да бъде използван за хигиенизиране при: гниене на разсада, стъблото и класовете, обикновена царевична главня, гъжда по царевицата, листен пригор, царевичен червей и др.

Desanol 748 е екологично чист, биоразградим, лесен за употреба и по-изгоден заместител на опасните химикали.

За повече информация можете да разгледате и изтеглите брошурата ни от тук.